SV388 là website cá cược hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, chủ yếu phục vụ cho các quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Phillipine, Malaysia, Indonesia. Trụ sở chính của SV388 nằm tại Campuchia. Toàn bộ các trường gà tại đây được ghi hình trực tiếp vào SV388.

sv388