Đăng ký tài khoản Sbobet

Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản sbobet.
  • Họ và tên: điền đầy đủ họ, tên lót, tên.
  • Số điện thoại: nhập số điện thoại (10 số).
  • Tên đăng nhập: chọn tên đăng nhập dễ nhớ.
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu cho tài khoản Sbobet.
  • Email: nhập email nếu có, ô này không bắt buộc.
  • Điểm quy đổi: chọn điểm quy đổi, dao động từ 30.000 đến 50.000 một điểm.
  • Mã xác nhận: nhập đúng mã xác nhận, nếu sai bạn phải nhập lại
  • Click nút Đăng ký Sbobet để tạo tài khoản Sbobet

Họ và tên(*)
Họ và tên

Số điện thoại(*)
Số điện thoại

Tên đăng nhập(*)
Please type your full name.

Mật khẩu(*)
Mật khẩu

E-mail
Nhập địa chỉ Email đúng định dạng

Mucdiemquydoi(*)
Please tell us how big is your company.

Mã xác nhận(*)
Mã xác nhận Nhập mã xác nhận